دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه سبک رهبری - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 38 صفحه قسمتی از متن word (..docx) : ‏سبک رهبری ‏ ‏واژه رهبری نز‏د‏ افرادمختلف معانی متفاوتی دارد.این واژه ،واژه ای عادی است که دراصطلاحات‏ فنی ‏ یک رشته علمی،بدون اینکه دقیقا تعریف مجددشود،پذیرفته شده است.درنتیجه معانی فرعی‏ بسیار ‏موجب ابهام درمفهوم آن شده است‏ ‏بابررسی ادبیات رهبری معتقداست که مفهوم رهبری،مفهومی فراراست یا اینکه دائم شکل دیگری به خود می گیرد وبابی ثباتی وپیچییدگی اش مارا ریشخند می کند.‏ ‏مابرای‏ ‏رویارویی با آن به تکثیر واژه های بی شمارپرداختیم.ولی هنوز هم این واژه به حد کافی تعریف ‏ ‏نشده‏ است. ‏محققان معمولا پدیده رهبری رامطابق بانظرشخصی خود وازآن جنبه که بیش از همه،مورد توجه‏ ‏آنان است،تعریف می کنند.به طورمثال درادبیات پژوهشی مربوطه آمده است‏ که : ‏رهبری عبارت است ازتاثیر میان فردی که دروضعیتی خاص اعمال می شود وازطریق فرایند ارتبا‏ طات‏برای دستیابی به هدف یا اهداف خاصی هدایت می گردد(یوکل،‏٢٠٠٣‏)‏. ‏ ‏رهبری تحول آفرین‏ :‏این نوع رهبری را به عنوان یک الگوی جدیدی که توجه بیشتری به شروع تغیرات دربین پیروان دارد وارزشهای شخصی زیردستان وفرهنگ سازمان وگروهی رامتحول می کند، معرفی‏ ‏می‏ ‏نماید.‏رهبری ‏ف‏رهمند:‏ ‏نوعی رهبری است دارای توجه وافی به هدف های آرمان گرایانه‏ ‏و‏ ‏تامین آنها که با استفاده از روشهای‏ ‏غیرمتعارف و‏ ‏بهره گیری از‏ ‏قدرت بیان و‏ ‏اعتماد به نفس به ایجاد تغیرات اساسی در‏ ‏سازمان می پردازد‏ .‏تحریک ذهنی:‏ ‏رهبری تحول آفرین با‏ ‏مورد‏ ‏سوال قرار‏ ‏دادن فرضیات،‏ ‏سنت ها و‏ ‏باورهای قدیمی‏ ‏،چارچوب بندی دوباره مشکلات و‏ ‏تفکر در مورد شیوه های قدیمی انجام کار در راههی بدیع و‏ ‏نو زیردستان را‏ ‏بر می انگیزانندتا‏ ‏خلاق و‏ ‏نو آور‏ ‏باشند(هوی ومیسکل ،‏١٣٨٠‏).‏ ‏توجه و‏ ‏ملاحظه فردی‏: ‏به این معنی است که رهبران تحول آفرین توجه ویژه ای به نیازهای هر‏ ‏یک از‏ ‏اشخاص برای موفقیت و‏ ‏رشدابراز‏ ‏می کنند.‏ ‏هدف توجه و‏ ‏ملاحظه فردی تعیین نیازها و‏ ‏توانمندیهای افراد است( هوی ومیسکل ،‏١٣٨٠‏).‏ ‏رهبری تعامل گرا ‏:‏این نوع رهبران پیروان خود را هدایت می کنند.یا آنها را تحریک می نمایند و‏ ‏موجب می شوند که هدفها‏ ‏ی سازمان تا مین گردد (رابینز، ‏1998‏).‏ ‏پاداش مشروط‏ :‏طبق قرارداد میزان پاداش را براساس عملکرد می دانند.به عملکردها توجه نموده وتعهد می کنند که در‏ ‏ازای عملکرد خوب پاداش های مناسب بدهند.‏ ‏مدیریت مبتنی بر استثناء :‏ ‏به رفتاررهبر در مشخص نمودن استانداردها و مقررات وانجام اقدامات اصلاحی در ‏ص‏ورت انحراف‏ ‏کارکنان‏ ‏ازمقررات اشاره دارد( رابینز ،‏1998‏).‏ ‏2-3-1‏تعریف سبک رهبری‏ ‏ ‏درابتدا می بایست بین " رفتار رهبری" و "سبک رهبری" تفاوت قایل شد. رفتار رهبری عبارت است‏ ‏از‏ ‏اقدامات مشخصی که رهبر در جهت دادن و‏ ‏هماهنگ کردن اعضای گروه به کار می برد. این اقدامات‏ ‏از‏ ‏جمله عبارتند از تعیین روابط کار ،تشویق و‏ ‏یا انتقاد کردن از اعضای گروه و‏ ‏نشان دادن توجه به رفاه‏ ‏و‏ ‏احساسات آنها.‏ ‏از سوی دیگر‏ ‏سبک رهبری عبارت است از زیربنای ساختار نیاز فرد که رفتار او‏ ‏را در وضعیت های‏ ‏مختلف بر می انگیزاند. بنابراین ، سبک رهبری به مداومت هدف ها و‏ ‏نیازها در وضعیت های مختلف‏ ‏توجه دارد. رفتار رهبر از وضعیتی به وضعیت دیگر تغیر می کند،در حالی که سبک رهبری که انگیزه رفتارمی باشد،مداومت وثبات دارد سبک به عنوان روشی از تفکر وعمل که متمایز‏ ‏کننده رفتارمدیر است نیز تعریف شده است(رابینز، ‏1998‏).‏ ‏سبک را با شخصیت مترادف دانسته وبه نظ‏ر‏ آنها شخصیت یا سبک یک فرد‏ ‏عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیت دیگران از خود نشان می دهد. گری شیوه یا سبک رهبر را به عنوان اینکه رهبر چه کار می کند ورفتارش چگونه‏ ‏است ،می داند.‏ ‏با ملاحظه تعریف یاد شده می توان به ویژگی رفتار در آنها اشاره داشت. با توجه به متغیر بودن رفتار در شرایط متفاوت ، می توان دریافت که شیوه یا سبک رهبری متغیر است ونمی توان در کلیه شرایط‏ ‏وموسسات وسازمان ها از یک سبک استفاده نمود.بنابراین ، سبک رهبری مدیر با مفروضات او نسبت به طبیعت انسان و افرادی که او در سازمان با آنها کار می کند،مرتبط می باشد.هر م‏د‏یری نسبت به طبیعت افراد اطراف خود مانند زیردستان، همترازان و‏ ‏ر‏ؤ‏سای خود دارای مفروضاتی می باشد.این مفروضات به طور خود آگاه یا ناخود آگاه تصمیمات، رفتار وبه طور کلی سبک او را تحت تاثیر قرار می دهد‏( ‏هرسی وبلانچارد ‏،٢٠٠٧‏)‏. ‏2-3-2-‏مروری بر روند تکاملی سبک های رهبری ‏پیروزی یا شکست یک سازمان را به رهبری آن نسبت می دهیم.و‏ ‏هنگام موفقیت یا شکست سازمان معمو‏لا‏̋‏ ‏رهبری سازمان مد نظر قرار می گیرد.‏ ‏پس می توان گفت اینکه دیدگاه ها و‏ ‏نگرش های نامطلوب افراد را می توان تغییر داد یا نه ، تا حد زیادی به این امر بستگی دارد که عامل تغییر چه کسی است.ضروری است قبل از‏ ‏پرداختن به بحث نظریه رهبری تحول آفرین، سیر تکاملی شکل گیری این نظریه از اینجا به طور مختصر‏ ‏مرور شود تا تصویر روشنی از پیدایش این نظریه نمایان شود.‏ رهبری بسته به سلیقه های روش شناختی محققان و مفهوم رهبری برای آنان به شیوه های متفاوتی مطالعه شده است.بسیاری از محققان فقط به یک مطالعه محدود از رهبری پرداخته اند.واکثر مطالعات درجریان ‏تحقیقی مشخص از تحقیق باز مانده است.. ناکارآمدی رویکردهای معمول و‏ ‏متداول رهبری شمار زیادی از سازمان ها را بر آن داشت تا برای مبادرت به ایجاد تغییرات اساسی و‏ ‏تحول در زیر بناهای سازمانی خود، مزیت های راهبردی نوینی را به عرصه های رقابتی وارد نمایند.در چنین بستری بود که نظریه های رهبری تحول آفرین به مثابه الگویی جدید عرضه شد. تا قبل

مبانی نظری و پیشینه سبک رهبری


مبانی نظری و پیشینه سبک رهبری


دانلود مبانی نظری و پیشینه سبک رهبری


مبانی


نظری


و


پیشینه


سبک


رهبری


مبانی


نظری


پیشینه


رهبریمبانی


نظری


و


پیشینه


سبک


رهبری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد خلاقيت ، كارآفريني، خوداشتغالي

پاورپوینت داناترین مردم درس 16 هدیه های آسمانی پایه سوم

دانلود طرح درس روزانه مدینه شهر پیامبر

ادبیات نظری وپیشینه تحقیق تیپ شخصیتی واعتیاد

دانلود پاورپوینت واقعه بزرگ دین و زندگی 1 پایه دهم

دانلود پاورپوینت مجوزهای فایل در سرورها

تحقیق در مورد پيوند اعضا

پاورپوینت وضو

پاورپوینت اعتياد

پاورپوینت اعتياد